Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach


Witamy na naszej stronie.

Znajdziecie Państwo tutaj przede wszystkim informacje dotyczące firm w Skierniewicach - rzemieślników zgromadzonych w Cechu Rzemiosł Różnych. Tą tematykę przybliżają następujące tematy: Cech w Skierniewicach, władze Cechu, nasza działalność, spis rzemieślników w Skierniewicach.

Na naszej witrynie można także przeczytać o historii rzemiosła w Skierniewicach i zobaczyć unikalne zdjęcia z archiwum Cechu. Ponadto przygotowaliśmy specjalne materiały, które wskażą odpowiedzi na pytania: kto może zostać rzemieślnikiem? Jak zostać rzemieślnikiem? Jakie warunki trzeba spełnić? Jakie są formalności dla rzemieślników?

Osobny dział dla mediów obejmuje słownik - podstawowe pojęcia na temat rzemiosła oraz ciekawostki z dziejów rzemiosła i historii Skierniewic. Materiały "do pobrania" zawierają przepisy - podstawy prawne rzemiosła oraz relacje prasowe na temat rzemieślników w Skierniewicach i działalności Cechu.
Życzymy udanej lektury!

Informacje o Cechu Rzemiosł Różnych w Skierniewicach:

1. Cech jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przesiębiorców-rzemieślników, głównie z terenu Skierniewic i regionu, ale także innych części Polski.

2. Cech należy do Izby Rzemieślniczej w Łodzi oraz do Związku Rzemiosła Polskiego - największej (300 tys. firm) i najstarszej w kraju struktury samorządu gospodarczego.

3. Cech, pod auspicjami Izby Rzemieślniczej w Łodzi, gromadzi rzemieślników- wysoko wykwalifikowanych przedsiębiorców, których umiejętności są potwierdzone przez system nauki zawodu, organizację egzaminów oraz wydawanie dowodów kwalifikacji rzemieślników.

4. W Cechu Rzemiosł Różnych w Skierniewicach zrzeszają się rzemieślnicy następujących specjalności: blacharze samochodowi, cukiernicy, elektrycy samochodowi, fryzjerzy, kominiarze, krawcy, lakiernicy samochodowi, mechanicy samochodowi, monterzy instalacji sanitarnych, piekarze, stolarze, ślusarze (metalurdzy).

5. Cech działa na podstawie Ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (Dz.U.02.112.979) oraz na podstawie własnego Statutu zarejestrowanego w Sądzie Gospodarczym w Łodzi.

Prawa autorskie © 2021 Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach. Projekt strony: MO