Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach

Historia rzemiosła w Skierniewicach

II wojna światowa dotknęła także rzemieślników. Dostawy surowców były ograniczane i podporządkowane wymaganiom gospodarki wojennej. Produkcja spożywcza pozwalała tylko na skąpe zaopatrzenie ludności np. liczbę zakładów rzeźniczych ograniczono do 14, przy czym jeden z nich miała obowiązek zaopatrywać tylko Niemców. Wiele warsztatów z tej branży zostało zmuszonych do bezpłatnego zaopatrywania okupantów. Środowisko rzemieślnicze nie pozostawało obojętne na losy kraju. Cechy Rzemieślnicze wspierały finansowo tajną działalność oświatową a rzemieślnicy mieli swój udział w konspiracji przeciwko okupantowi.

Po II wojnie światowej w Skierniewicach powstawały kolejne zakłady przemysłowe a obok nich wyrastały lub odradzały się po zniszczeniach wojennych, prywatne zakłady rzemieślnicze. Ich liczebność odnotowano w 1975r. na poziomie 186 zakładów. W strukturze rzemiosła w Skierniewicach dominowały warsztaty z branży odzieżowej, skórzanej i metalowo-elektrotechnicznej. Były to w większości niewielki firmy obejmujące właściciela i jednego lub dwóch uczniów.

W 1957r. Cechy połączyły się i powstał jeden Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach. Rok później, 20 kwietnia 1958r. czyli w 500-lecie Skierniewic, został dokonany akt poświęcenia sztandaru Cechu (unikatowe zdjęcia w naszej galerii!). Imiona i nazwiska rodziców chrztu sztandaru zostały odnotowane w księdze honorowej (patrz galeria). W 1987r. ponad 800 rzemieślników zgromadzonych w skierniewickim Cechu podjęło wysiłek budowy siedziby Cechu przy ul.Rawskiej 37. Działka pod budynek została zakupiona jeszcze w 1929r. przez jeden z poprzednich Cechów. Siedziba powstała dzięki samodzielnej pracy rzemieślników oraz datkom pieniężnym.

W latach 90-tych przynależność do Cechu przestała być obowiązkowa, co spowodowało spadek liczebności Cechu w Skieniewicach. Obecnie Cech liczy ponad 6o rzemieślników. Cech Rzemiosł Różnych nadal aktywnie funkcjonuje, wpisując się w krajobraz gospodarczy Skierniewic poprzez prężne działania jak współorganizacja nauczania rzemiosła, udział w projektach finansowanych z funduszy europejskich, bieżące wsparcie dla środowiska rzemieślniczego oraz archiwizację dokumentów cechowych (m.in.księgi z XIX wieku!). Trud ten został doceniony. Z okazji 80-lecia Izby Rzemieślniczej w Łodzi w 2009r. Cech został nagrodzony brązowym medalem "Za zasługi dla Rzemiosła".

Opracowano na postawie: Jan Józefecki "Dzieje Skierniewic 1359-1975" PWN 1988 (ss:27, 59, 61, 101-105, 178-186, 211, 261, 331, 396) oraz archiwum Cechu Rzemiosł Różnych w Skierniewicach.

<<< COFNIJ

1 | 2 | 3

Prawa autorskie © 2021 Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach. Projekt strony: MO