Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach

Historia rzemiosła w Skierniewicach

W roku 1685r., po wojnie ze Szwecją, licza rzemieślników spadła do 37. W 1789r. już co czwarty mieszkaniec Skierniewic żył z rzemiosła a liczba rzemieślników wzrosła trzykrotnie. Szczególnie rozwijały się tradycje piwowarstwa i gorzelnictwa. W 1685r. w mieście były 32 piwowarów i 47 gorzelników a 100 lat później kronika notuje 4 browary i 3 słodownie. Pozycja rzemiosła była niezachwiana, gdyż poza cechem nie można było zajmować się rzemiosłem. Cechy miały swoją kulturę- opiekowały się jednym ołtarzem w kościele, spotykali w jednej karczmie, obowiązywała dyscyplina w uczestnictwie w uroczystościach cechowych lub pogrzebach innych rzemieślników. W Skierniwicach w XVIII wieku funkcjonowało 7 cechów i silne były tradycje łączenia cechów ze wzgledów praktycznych: cech "ferri fabrorum" dla kowali, kotlarzy, ślusarzy i szklarzy oraz połączony cech dla stelmachów, kołodziejów, stolarzy, bednarzy, rymarzy i powroźników. Istniały też osobne cechy: kuśnierzy, krawców, szewców, rzeźników i piekarzy. Liczny dwór arcybiskupi, ulokowany w mieście, dzięki zamówieniom, stał się źródłem przychodów dla rzemieślników i wpływał pozytywnie na rozwój gospodarczy miasta.

W połowie XIX wieku Skierniewice stawały się miastem o coraz mniej rolniczym charakterze i w 1847r. już 82 proc. mieszkańców utrzymywało się z rzemiosła. W 1860r. było aż 238 rzemieslników, w tym 116 zajmowało się wyrobem odzieży i obuwia, 30 wyrobami z drewna a 28 wyrobem artykułów żywnościowych. Na miejscu działało 9 cechów. Rzemiosło skierniewickie było nastawione na obsługę rynku lokalnego. Wraz z rewolucją przemysłową spadała rola rzemiosła w gospodarce, ale w Skierniewicach aż do 20-lecia międzywojennego rzemieślnicy dominowali w lokalnej gospodarce. Przykładowo w 1889r. tylko 13 małych rzemieślniczych garbarni osiągało przychody większe niż wszystkie zakłady przemysłowe w mieście łącznie. O pozycji rzemiosła świadczy również fakt, że obok szkół elementarnych funkcjonowała niedzielna szkoła rzemieslnicza. Zajęcia odbywały się przy ul. Senatorskiej w gmachu szkoły elementarnej. W 1844r. do szkoły uczęszczało 68 terminatorów rzemieślniczych. Najwięcej było tam szewców (46) i kowali (8). Nauka składała się z czytania, prostej matematyki i religii. Jeszcze w 1920r. Skierniewice można było określić jako miasto "pozbawione większych zakładów przemysłowych, ale z rozwiniętym tylko drobnym rzemiosłem". Wraz z upływem czasu, obok browaru Wł.Strakacza, młynów, tartaków i cegielni, powstawały coraz większe zakłady przemysłowe jak fabryka sklejki drewnianej i huta szkla butelkowego braci Braun.

<<< COFNIJ

DALEJ >>>

1 | 2 | 3

Prawa autorskie © 2021 Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach. Projekt strony: MO