Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach

Galeria

Księga cechowa z 1819r:

"WImie Panskie Amen
Ksiąszka Wykazuiąca zgromadzenie Maistrow Profesyi Stolarskiey w Mieście Skierniewicach znaiduiącychsie w Roku 1819 rozpoczęta..."

Księga cechowa Księga cechowa Księga cechowa Księga cechowa

Księga cechowa z 1819r
Archiwalne zdjęcia rzemieślników i Cechu, Skierniewice
Poświęcenie sztandaru w 1958r- Księga Honorowa i zdjęcia
Nagrody i upominki | Relacje prasowe

Prawa autorskie © 2021 Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach. Projekt strony: MO