Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach

Formalności dla przyszłych rzemieślników

Kto może zostać rzemieślnikiem:

1. Przedsiębiorcy, którzy pracują we wszystkich branżach.

2. Młodzi ludzie, którzy podejmą naukę zawodu w rzemiośle i spełniają następujące warunki: wiek 16-18 lat, ukończone gimnazjum, dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki zawodu, a następnie pracy (świadectwo lekarskie).

Przedsiębiorca, który chce zostać rzemieślnikiem, powinien:

1. Zgłosić do Cechu, na piśmie, chęć wstąpienia w szeregi rzemieślników.

2. Charakteryzować się nienaganną opinią i wysokim moralne.

3. Wypełnić odpowiednie formalności prawne.

Młody człowiek, który chce uczyć się rzemiosła, powinien:

1. Skierować się do Cechu, w celu uzyskania szczegółowych informacji i dopełnienia niezbędnych formalności,

2. Podpisać umowę o pracę, w celu przygotowania zawodowego,

3. Odbyć staż u uprawnionego pracodawcy,

4. Zdać egzamin czeladniczy,

Osoby z dyplomem czeladniczym lub/i mistrzowskim są wysokocenionymi fachowcami na rynku pracy w Polsce i na świecie!

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>>

Prawa autorskie © 2021 Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach. Projekt strony: MO