Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach

Działalność Cechu Remiosł Różnych w Skierniewicach:


  • utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu,
  • prowadzenie, we współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Łodzi, na rzecz członków działalności społecznej, egzaminacyjnej, oświatowej i gospodarczej,
  • reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji, samorządów terenowych i sądów,
  • udzielanie porad prawnych,
  • nadzór z zakresu BHP,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracodawców i pracowników.

Izba Rzemieślnicza w Łodzi

Prawa autorskie © 2021 Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach. Projekt strony: MO