Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach

Ciekawe informacje o rzemiośle w Skierniewicach:

1. Najwcześniejsze doniesienia historyczne o rzemiośle w Skierniewicach pochodzą z XIV wieku, czyli jeszcze sprzed nadania praw miejskich dla Skierniewic.

2. Wśród rzemieślników dominowały różne branże w poszczególnych okresach historycznych w Skierniewicach i tak:

  • Na początku XVII wieku przeważały warsztaty oddzieżowe, ale dość dużo było piwowarów.
  • W 1685r. w mieście było już 32 piwowarów i 47 gorzelników a 100 lat później kronika notuje aż 4 browary i 3 słodownie.
  • W XVIII wieku znowu dominowali rzemieślnicy produkujący oddzież, ale wzrastała juz ilość zakładów produkujących drewno (niemal na równi z produkcją żywności).
  • Obecnie najwięcej jest fryzjerów.

3. Na początku XX wieku skierniewickie rzemiosło było silniejsze niż lokalny przemysł, przykładowo w 1889r. tylko 13 małych rzemieślniczych garbarni osiągało przychody większe niż wszystkie zakłady przemysłowe w mieście razem wzięte.

4. Pod koniec lat 80-tych ubiegłego stulecia w Skierniewicach było ponad 800 rzemieślników.

5. Rzemieślnicy własnoręcznie wznieśli obecną siedzibę Cechu Rzemiosł Różnych przy ul.Rawskiej 37.

6. Młodzi ludzie (16-18 lat), chcący zdobyć status rzemieślnika, mają możliwość otrzymania dofinansowania nauki zawodu a pracodawcy-rzemieślnicy, którzy ich zatrudniają, otrzymują refundację nauki rzemiosła.

Prawa autorskie © 2021 Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach. Projekt strony: MO